Bureau voor innovatieve ondernemers / leiders in de zorg

Disclaimer + copyright

We Wonder streeft ernaar om correcte en actuele informatie te delen, hoewel we niet kunnen garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We Wonder deelt informatie via nieuwsbrief, blogs en social media ter inspiratie, al zijn we ervan bewust dat de content inhoudelijk nooit volledig zal zijn. Maar we willen je deze informatie niet onthouden en hopen dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. Geef gerust feedback door contact met ons op te nemen. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gebruik van de informatie als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en we behouden ons het recht om de informatie op deze website te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright We Wonder © 2022

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van We Wonder. Dit is van toepassing op zowel de website, nieuwsbrief, documenten als social media content. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om content of een document van We Wonder te reproduceren. Mocht je teksten, documenten of afbeeldingen van We Wonder willen gebruiken, dan graag vooraf contact opnemen om te overleggen welke (delen van de) content en op welke publieke plaatsen je het mag gebruiken. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door We Wonder, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.